Alam Sekitar Menurut Perspektif Islam (Part 2)

IKIM Dr. Fach

Episode 2 (Alam Sekitar Dari Perspektif Islam): Perbincangan Dr. Fachruddin M Mangunjaya bersama IKIM TV (Malaysia)

Link : https://www.tvikim.my/play/928